Responsible TRUONG NU KIEU MY
Last Update 10/27/2022
Completion Time 18 hours 10 minutes
Members 1
  • QUY TRÌNH HD KHÁCH NHÀ MẪU_SAPMPLE HOUSE_20.04.2022
 • CELESTA HEIGHTS
  • Lý do nên đầu tư Celesta Heights - Nhà Bè
  • Phân tích cơ hội đầu tư - CelestaHeights
  • Reasons to invest in Celesta Heights - Nha Be
  • INVESTMENT OPPORTUNITY ANALYSIS _CELESTA HEIGHTS
 • THAO DIEN GREEN
  • ReviewThaoDienGreen_2021.09.23
 • PROJECTS OVERALL
  • HO CHI MINH PROPERTIES
  • KEY_PROPERTY_MY CASA GROUP
 • FOREIGN INVESTOR'S GUIDELINE
  • Foreign Investor Guideline _My Casa (1)
 • HƯỚNG DẪN THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN HIỆU QUẢ
  • Hướng dẩn thuyết trình dự án BĐS hiệu quả